Bondine Kloostra

Bondine Kloostra

Bondine Kloostra is specialist in het milieu- en natuurbeschermingsrecht. Zij treedt als raadsvrouwe op in procedures bij de Europese en Nederlandse rechter voor tal van maatschappelijke organisaties.

Na haar studie privaat- en publiekrecht was zij werkzaam als universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen bij de vakgroep Bestuursrecht en bestuurskunde. Tijdens haar studie aan diezelfde universiteit werkte zij als onderzoeksassistente van Prof. D.J. Elzinga bij de vakgroep Staatsrecht en internationaal recht. Sinds 2001 is zij werkzaam als advocate.

Het grootste deel van haar tijd besteedt Bondine Kloostra aan het verlenen van rechtsbijstand aan natuur- en milieuorganisaties. Zij heeft zich gespecialiseerd in het algemeen bestuursrecht, het omgevingsrecht (ruimtelijke ordeningsrecht, milieurecht, natuurbeschermingsrecht) en het overheidsprivaatrecht. Adviseren en procederen bij de Nederlandse en Europese rechter over natuurbeschermingsrecht en omgevingsrecht behoort tot de dagelijkse praktijk. Bondine Kloostra voerde onder andere procedures over beschermde natuurgebieden en soorten, kolencentrales, nucleaire installaties, nucleaire afvaltransporten, bestrijdingsmiddelen, genetische modificatie, voedselveiligheid, tracé-besluiten, toegang van milieuorganisaties tot de rechter, openbaarheid van milieu-informatie.

De internationale praktijk leidt ertoe dat regelmatig in het Engels en Frans wordt geadviseerd en geprocedeerd. Bondine Kloostra spreekt en schrijft vloeiend Frans.

 

Nevenfuncties

Bestuurslid Stichting Broodfondskeur (in oprichting)

 

Selectie van zaken

 • raadsvrouwe van Greenpeace in tal van milieuzaken bij de Europese en Nederlandse rechter (onder andere over: asbestschip Otapan) [uitspraak], genetische modificatie [uitspraak], kernenergie, afvaltransporten, bestrijdingsmiddelen, kolencentrales [arrest], openbaarheid van milieu-informatie [uitspraak].
 • namens Waddenvereniging, Greenpeace, Natuur en Milieufederatie Groningen, Natuurmonumenten, Verontruste Burgers van Voorne en andere organisaties diverse procedures over de natuurvergunningen voor de kolencentrale van RWE/Essent in de Eemshaven [uitspraak] en over de vergunningen voor kolencentrales van Electrabel en E.ON op de Maasvlakte [uitspraak]
 • raadsvrouwe van Stichting Natuur en Milieu, Milieudefensie en Goede Waar & Co in de eerste zaak bij het Hof van Justitie van de Europese Unie over openbaarheid van milieu-informatie [arrest]
 • eerste uitspraak van het Gerecht van de Europese Unie dat informatie uit het bestrijdingsmiddelen dossier over glyfosaat openbaar is omdat het gaat om informatie over emissies in het milieu: zaak voor Greenpeace en de in Brussel gevestigde milieuorganisatie PAN Europe [arrest]
 • met Phon van den Biesen voor Stichting Natuur en Milieu en PAN Europe eerste zaak bij het Gerecht van de Europese Unie over toegang tot de Europese rechter voor milieuorganisaties [uitspraak]
 • raadsvrouwe van PAN Europe in zaken bij het Gerecht van de Europese Unie in Luxemburg over pesticiden en milieu-informatie
 • internal review procedure voor PAN Europe en de Franse organisatie Confédération paysanne in een Europese
 • internal review procedure over voor bijen schadelijke bestrijdingsmiddelen [request for internal review]
 • procedures voor Stichting ENCI Stop in zaken betreffende de milieuvergunning voor cementproductie van ENCI te Maastricht [uitspraak] en over het ontbreken van een natuurvergunning [uitspraak]
 • advies aan OxamNovib en andere organisaties inzake de publicatie van de Eerlijke Bankwijzer
 • advisering Milieudefensie Bergen over een procedure tegen vergunningen voor gasopslag in het duingebied van de gemeente Bergen

 

Selectie expertmeetings & publicaties

 • als deskundige gehoord door de Vaste Tweede Kamercommissie van Economische Zaken op 19 september 2013 tijdens de Ronde Tafel over schaliegas
 • publicatie van het Profundo rapport “Financial mechanisms to ensure responsible ship recycling” voor de in Brussel gevestigde internationale milieuorganisatie Shipbreaking Platform (J.W. van Gelder, K. Hogenhuis-Kouwenhoven en B.N. Kloostra), 22 januari 2013
 • lezing voor de ‘Gentech Expertmeeting’ van provinciale staten van Fryslân, “Juridische mogelijkheden van GGO-vrije zones”, 26 september 2012
 • deskundige voor de Vaste Commissie van de Tweede Kamer (BiZa) tijdens de Ronde Tafelgesprekken over de Wet openbaarheid van bestuur, 29 september 2011 (mondelinge inbreng en schriftelijk advies)
 • lezing voor Environmental Law Network International (ELNI), Brussel, over “Key issues on access to documents to environmental information, including a recent decision of the ECJ (Stichting Natuur en Milieu)“, 24 mei 2011
 • deskundige voor de Vaste Commissies van de Tweede Kamer (Verkeer en Waterstaat, VROM, BiZa, Justitie, EZ en LNV) tijdens de Ronde Tafelgesprekken over het wetsvoorstel Crisis- en herstelwet, 7 oktober 2009 (mondelinge inbreng en schriftelijk advies)
 • lezing voor Avocats sans frontières over de zaak rond de illegale export van asbestschip Otapan tijdens het congres “Justice in a globalised economy: What can Lawyers do?”, Brussel, 14 december 2007
 • als deskundige op uitnodiging van de betrokken Kamerleden deelgenomen aan de Ronde Tafel georganiseerd door de Vaste Commissie van de Tweede Kamer (VROM) over het ontwerp-convenant voor de sluiting van kerncentrale Borssele, 15 maart 2006