vdbkadvocaten

Van den Biesen Kloostra Advocaten is een kantoor dat met zijn specialisaties een zeer diverse praktijk voert. Het gaat daarbij om het algemeen bestuursrecht met bijzondere kennis op het gebied van natuurbeschermings- en milieurecht, om internationaal recht met bijzondere aandacht voor mensenrechten en om de civiele praktijk met bijzondere kennis op het gebied van de onrechtmatige (overheids-)daad.

 

Deskundig, Ervaren en Betrokken

Op de door ons behandelde rechtsgebieden bezitten wij bovengemiddeld veel kennis en ervaring. Daarom ook adviseren en procederen wij met grote regelmaat in complexe kwesties. Onze betrokkenheid bij de specifieke belangen van onze cliënten is groot, waarbij wij ons onderscheiden door onze ervaring met zaken waarin het algemeen belang richtinggevend is.

 

Cliënten

Wij werken voor een grote diversiteit aan cliënten. Vanouds zijn dat maatschappelijke organisaties, die zich richten op natuur en milieu, op ontwikkelingssamenwerking en op kwesties van oorlog en vrede. Maar wij treden ook op voor lagere overheden, particulieren en ondernemers. In de internationale praktijk behartigen wij belangen van Staten.

 

Europees en Internationaal

Door de rechtsgebieden waarop wij werkzaam zijn is onze procespraktijk niet beperkt tot het Nederlandse recht. Ons kantoor procedeert regelmatig bij de Luxemburgse rechterlijke instanties van de Europese Unie en heeft behoorlijk wat ervaring met procederen bij de hoogste internationale rechter, het Internationaal Gerechtshof in het Vredespaleis.